MELKON

Är ett teknikkonsult företag som är verksam inom el- och telesystem

Företaget startades 2017 av Lars-Gunnar Björklund.

Målsättningen är att utföra uppdragen med stort engagemang och med rätt kvalitet. Nära kontakt med kunder, beställare och med samma kontaktperson genom hela projektet.

Genom eget kunnande samt ett brett nätverk av kvalificerade samarbetspartners strävar MELKON att genomföra den mest ekonomiska samt bästa tekniska lösningen.

MORA ELKONSTRUKTIONER

Hansjonsgatan 18, 792 75 FÄRNÄS, Telefon: 0250-559640, Mail: larsgunnar.bjorklund@melkon.se