MORA ELKONSTUKTIONER

MELKON är ett teknikkonsult företag som är verksam inom el- och telesystem.

Projekten omfattar om-, till- och nybyggnader inom de flesta områden.

MELKON bistår beställare med:
  • Utredningar och kostnads kalkyler.
  • Entreprenad kalkyler i Maxikod.
  • Projektledning el-entreprenader.
  • Upprättande av relationshandling samt drift och skötselhandlingar.
  • Entreprenad besiktningar.
  • Projektering av systemhandlingar och ramhandlingar för totalentreprenad.
  • Projektering av kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförande och generalentreprenader.
  • Ritningar utföres i Autocad och i3D

Företaget ägs och drivs av Lars-Gunnar Björklund.

Lars-Gunnar Björklund har över 30-års erfarenhet inom el-yrket, elektriker, projektledare, elkonsult, elingenjör inom fastigheter, filial ansvarig.

Kontakt

larsgunnar.bjorklund@melkon.se

Hansjonsgatan 18,79 275 FÄRNÄS

Telefon: 0250-559640

MORA ELKONSTRUKTIONER

Hansjonsgatan 18, 792 75 FÄRNÄS, Telefon: 0250-559640, Mail: larsgunnar.bjorklund@melkon.se